Przekraczamy granice, budujemy wspólną przyszłość!
Překračujeme hranice, budujeme společnou budoucnost!

Tytuł projektu

Rozwój kształcenia technicznego – współpraca instytucji
Rozvoj technického vzdělávání – spolupráce institucí

Cel projektu

Projekt zakłada rozwój współpracy 4 Partnerów – instytucji edukacyjnych z terenu Czech i Polski. Planują oni wspólnie organizować staże, warsztaty, zajęcia językowe, rozwinąć współpracę na polu naukowym oraz zorganizować 4 ogólnodostępne wydarzenia transgraniczne. Zaplanowane działania mają w swoich założeniach przyczynić się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego Partnerów, poprawić ich zdolność do sprawnego działania na polsko-czeskim pograniczu i zapewnić trwałość nawiązanych relacji.

Budżet i dofinansowanie

Projekt CZ.11.04.02/00/23_003/0000008
Doba realizace / Czas realizacji: 12/2023 – 11/2026
Rozpočet projektu / Budżet projektu: 745.474,19 EUR

Partnerzy projektu

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technickáuniverzita Ostrava

Střední průmyslová škola Jeseník

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Starostwo Powiatowe w Prudniku

Aktualności
Skip to content